ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 39€ - ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 39€

Όροι χρήσης ασφαλείας

Επικοινωνία

Η επίσκεψη/περιήγηση/πραγματοποίηση παραγγελιών ή αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.eleganthome.gr και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) σε αυτό παρέχει αυτόματα το δικαίωμα στο www.eleganthome.gr να επικοινωνεί με τους επισκέπτες/μέλη/πελάτες με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που αφορά τα προς διάθεση προϊόντα του www.eleganthome.gr, όπως, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, φωτογραφίες προϊόντων, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε εταιριών στις οποίες ανήκουν τα προϊόντα. Το περιεχόμενο προστατεύεται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το λογότυπο (εμπορικό σήμα) του www.eleganthome.gr, ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία και απαγορεύεται να αναδημοσιευτεί ή να χρησιμοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χωρίς πρότερη γραπτή άδεια. Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων, καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του eleganthome.gr.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του www.eleganthome.gr διαθέτουν περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματοςeleganthome.gr, για την πραγματοποίηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω άδεια δεν μπορεί να μεταπωληθεί. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eleganthome.gr για οποιαδήποτε παράνομη, βλαβερή, απειλητική, ενοχλητική ή συκοφαντική πράξη.  Οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση θα έχει ως αποτέλεσμα  την ανάκληση της άδειας χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από τοeleganthome.gr και τις αντίστοιχες νομικές κυρώσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eleganthome.gr ουδεμία ευθύνη έχει σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων. Εγγυάται όμως την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη/καταναλωτή σε τέτοια περίπτωση. Επίσης το www.eleganthome.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβάσεις ή παραλείψεις τρίτων στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι χρήστες/πελάτες/μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eleganthome.gr συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Το www.eleganthome.gr δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.eleganthome.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το www.eleganthome.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το www.eleganthome.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά την είσοδό τους σε αυτό από τους χρήστες/πελάτες/μέλη.

Περιγραφές προϊόντων

Το www.eleganthome.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο στις περιγραφές των προϊόντων και στην αναγραφή των χαρακτηριστικών τους που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.eleganthome.gr, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Ο δικτυακός χώρος www.eleganthome.gr και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν είναι υπεύθυνα σε καμία περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη ή παραλείψεις.

Τροποποίηση όρων του παρόντος

Τοeleganthome.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως ανά πάσα στιγμή των όρων χρήσεως και της εμπορικής πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών/μελών/επισκεπτών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.eleganthome.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί φαρμακείων η οποία απαγορεύει την πώληση φαρμάκων και την παραλαβή και εκτέλεση συνταγών μέσω internet.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας του κόμβου και  επικοινωνίας.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Οι επισκέπτες/μέλη/πελάτες δηλώνουν ότι αποδέχονται την επικοινωνία μέσω διαδικτύου με το eleganthome.gr ως σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις.

Cookies

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters – log in κα.). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει δεσμούς (“links”) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του.

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δικτυακό τόπο eleganthome.gr γίνεται χρήση των ασφαλών ηλεκτρονικών πυλών πληρωμών ProxyPay 3 της Eurobank και Paypal. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η ασφάλεια δεδομένων και επικοινωνιών διασφαλίζεται με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL 128 bit. Αυτο σημαίνει ότι τα δεδομένα πληρωμών μεταφέρονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με΄σω του διαδικτύου. Το eleganthome.gr σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών και ως εκ τούτου τέτοια στοιχεία δεν φυλάσσονται στη Βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου eleganthome.gr. Τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις ως άνω αναφερόμενες συνεργαζόμενες πύλες ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (Proxypay 3 της Eurobank και Paypal), οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευσή τους.

Visa Verified by Visa Mastercard MasterCard Secure Code Maestro American Express
Το καλάθι σου
  • No products in the cart.